Az Antique Stone számára az adatvédelem egy alapvető elem. A személyes adatok védelmével kapcsolatos adatvédelmi politika érvényes minden olyan személyes információra, amelyet az antiquestone.hu webhely a felhasználóktól kapott. Az Adatvédelmi Politikánk meghatározza azokat a rutinokat, amelyet arra fogunk használni, hogy összegyűjtsük, felhasználjuk, karbantartjuk és megvédjük azokat az adatokat, amelyeket Ön nyújt nekünk. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Antique Stone vállalja, hogy tiszteletben tartja a személyes információk védelmének alapelveit az adatok gyűjtéséről, felhasználásáról, elidegenítéséről, biztonságáról, az adatok integritásáról és a felhasználás céljának korlátozásáról ezen irányelv alapelveivel összhangban. A GDPR alapelveiről és alkalmazhatóságáról a https://www.eugdpr.org webhelyen talál további információt.

Az Adatvédelmi irányelveink nem vonatkoznak azokra az információkra, amelyek a mi weboldalunkról elérhetőek és harmadik fél webhelyeiről gyűjtöttek.

A személyes adatok feldolgozása és titkosságának megőrzése

Az adatkezelésre a www.antiquestone.hu (későbbiekben Weboldal) internetes oldalon található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség, kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

ANTIQUE STONE biztonságosan és kizárólag meghatározott célokra használja az Ön által megadott személyes adatokat.

Milyen típusú információkat gyűjtünk

Az ANTIQUE STONE többféle információt gyűjt az antiquestone.hu webhely felhasználóitól, például:

 • Az IP-cím, ahonnan az antiquestone.hu webhely felkeresett, a böngésző konfigurációja valamint a tartózkodási hely.
 • Vezetéknév és utónév, elérhetőség, cím, telefonszám, helyrajzi szám és e-mail cím, abban az esetben ha igényben veszi az online szolgáltatásainkat ( rendelés, kapcsolatfelvétel) illetve a megrendelt termékek futárszolgálattal való kiszállítása esetén.

Mi a célja ezen információk gyűjtésének?

 • Annak biztosítása érdekében, hogy a weboldal megfeleljen az Ön igényeinek.
 • Az Ön számára legrelevánsabb tartalom létrehozása és közzététele érdekében.
 • A tartalom olyan módon történő bemutatására, amely megfelelő és hatékony az Ön és az internetes böngészéshez használt eszköz számára.
 • Információkat nyújtunk új termékeinkről, ajánlatainkról, híreinkről vagy azokon végrehajtott változásokról, ideértve a közvetlen marketinget is.
 • Statisztikák készítése webhelyünk és szolgáltatásaink felhasználóiról.
 • Webhelyünk biztonságának és funkcionalitásának javítása érdekében.
 • Megrendelések kezelésére.
 • A szolgáltatások és termékek biztosítása érdekében, a számlázás érdekében.

A Google Analytics szolgáltatást használjuk, amelyet a Google Inc. nyújt. mely részletes statisztikákat készít a weboldalunkon generált forgalomról, a forgalom forrásairól, a konverziók és az értékesítések méréséről. A Google Analytics az Ön készülékén (számítógépen, táblagépen vagy telefonon) tárolt sütik segítségével hatékonyan elemzi a felhasználók interakcióját a webhellyel.  A létrehozott információt anonimizálják a megfelelő beállítások (“_anonymiselp ()” funkció vagy ezzel megegyező) használatával, és továbbítják a Google szervereire. Ezekről a folyamatokról további információ található a https://support.google.com/analytics/answer/2763052 linken.

A Google ezeket az információkat felhasználja az antiquestone.ro webhely értékelésére, elemzési célokra, valamint jelentéseket készít a webhely felhasználói tevékenységeiről. A Google átadhatja ezt az információt harmadik felek felé, törvényben előírt kötelezettségek esetén, vagy ha ez a harmadik fél az adatokat a Google nevében dolgozza fel. Bármikor leállíthatja, ezeket a sütiket a böngésző beállításokból, az Opt-Out Browser Add-On opció letöltésével és telepítésével.

A személyes adatokhoz való hozzáférés, azok beállítása illetve törlése

Joga van bármikor kérni az ANTIQUE STONE társaság által összegyűjtött személyes adatok hozzáférését, módosítását vagy törlését. A személyes adataival kapcsolatos megtekintéshez, módosításhoz, információk megszerzéséhez, illetve bármilyen egyéb kérdéssel kérjük, írjon nekünk az info@antiquestone.hu e-mail címre.

Marketing célú e-mail

Marketing e-mailjeink olyan információkat tartalmaznak, amelyeket érdekesnek és hasznosnak találunk Ön számára, például ajánlatok, akciók, hírek és tippek otthona számára.  Az ANTIQUE STONE kizárólag az Ön hozzájárulásával jogosult marketing e-maileket (hírleveleket) küldeni. A hozzájárulásnak ezt a különleges formáját szabadon, konkrétan és pontosan kell megadni.
Ezek a feltételek csak akkor teljesülnek, ha az ügyfelek úgy döntenek, hogy marketing e-maileket szeretnének kapni (hozzájárulásukat fejezik ki, aktívan jóváhagyják).

Önnek joga van, költségmentesen és indoklás nélkül bármikor kérni, hogy az ANTIQUE STONE ne dolgozza fel adatait közvetlen marketing célokra. Ehhez egyszerűen rá kell kattintania a LEIRATKOZÁS linkre, amely megjelenik minden általunk küldött e-mail végén, vagy küldhet ezzel kapcsolatosan egy e-mailt az info@antiquestone.hu címre. Amint leiratkozott, adatait nem fogjuk felhasználni közvetlen marketing célokra.

Az alábbi lista tartalmazza az összes jogod a GDPR elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatosan

Az ANTIQUE STONE ügyfeleként a következő jogokkal rendelkezik:

 • Informálás joga : információt kérhet a személyes adatainak feldolgozásáról;
 • Módosítás joga – az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítésére;
 • Az adatok törlésének joga (“az elfelejtéshez való jog”) – az Érintett jogosult az adatok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
 • A feldolgozás korlátozásának joga – az Érintett kérheti az adatok feldolgozás korlátozását, ha az adatok pontossága megvan, valamint a törvény által előírt egyéb esetekben is;
 • A felszólalás joga – Ön jogosan ellenállhat az adatkezelésnek;
 • Az adatok hordozhatóságához való joga – bizonyos feltételek mellett az Ön által megadott személyes adatokat automatikusan elolvasható formátumban is megkaphatja, vagy kérheti az adatok továbbítását egy másik szolgáltató felé;
 • Panasz benyújtásának joga – panaszt nyújthat be a személyes adatok feldolgozásának módjáról, a személyes adatok feldolgozására szolgáló Nemzeti Felügyeleti Hatóságnál.
 • A hozzájárulás visszavonásának joga – azokban az esetekben, amikor a feldolgozás az Ön hozzájárulása alapján történik, bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása csak a jövőre lesz hatással, a visszavonás előtt végzett feldolgozás érvényben marad;
 • Az automatikus döntésekkel vagy profilalkotási döntések elkerülésének joga: kérheti és megkaphatja az érintett a beavatkozást, az adott feldolgozás során, vagy kifejezheti saját véleményét az ilyen típusú feldolgozással szemben.

Ezeket a jogokat akár önállóan, akár együttesen gyakorolhatja egy kérést írva az info@antiquestone.hu e-mail címre.

A személyes adatok politikájával kapcsolatos viták rendezése

Az adatok védelmére vonatkozó politikával összhangban, az ANTIQUE STONE vállalja az Ön személyes adatainak bizalmas kezelésére, gyűjtésére vagy felhasználására vonatkozó panaszok megoldását. Ha kérdése van az adatvédelmi politikával kapcsolatban, először vegye fel a kapcsolatot az Antique Stone alkalmazottjaival az info@antiquestone.hu címen. A társaság képviselői kivizsgálják és minden erőfeszítést megtesznek az Ön személyes adatainak nyilvánosságra hozatalával és felhasználásával kapcsolatos panaszok megoldása érdekében, a jelen irányelvben foglalt elvekkel összhangban.

Ha ez a megoldás nem lehetséges, az ANTIQUE STONE kapcsolatba lép az illetékes hatóságokkal. A társaság elkötelezett amellett, hogy együttműködjön az Európai Adatvédelmi Hatóságokkal (DPA) és  a helyi hatóságokkal.

Előfordulhat, hogy egy hatóság jogi kérése alapján nyilvánosságra kell hoznunk egy adott személyre vonatkozó személyes információkat.
Ebben az esetben a társaságunknak a személyes adatok bizalmas kezelése és biztonsága, ezen alapelveinek való betartását korlátozhatjuk a nemzetbiztonsági, a közérdekű vagy a bűnüldözési kötelezettségek teljesítéséhez.

Az adatvédelmi politika módosulása

Az adatvédelmi politika időről időre frissíthető, a törvényi előírásoknak vagy a szervezet alapelveinek megfelelően. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, hogy folyamatosan tájékozódjon az adatvédelmi politika módosulásáról.